ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

İlk görüşmede “aile görüşme formu” kullanılarak, çocuğun/ bireyin tanı süreci, özellikleri, ailenin çocuğu ile ilgili gözlem ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgi alınır  ve “ilk gözlem formu” doldurulur.

Gelişimsel veya zihinsel geriliğe sahip olan çocuklarda küçük adımlar programı ve Portage Programı temel alınmaktadır. 

Otizm (Yaygın gelişimsel Bozukluk) sahip olan çocuklar gelişim düzeyi; taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel olmak üzere 7 alanda PEP-R ölçeği kullanılarak değerlendirilir.

Otizme sahip olan çocukların duyusal tercihleri, iletişim ve dil düzeyi, öğrenme özellikleri, iletişimi arttıran oyunlar, aktiviteler, durumlar HANEN PROGRAMI kontrol listeleri kullanılarak belirlenir.

Bu bilgilerin ışığında BEP (Bireysel eğitim programı) hazırlanır. BEP eğitim hedefleri TEACCH ve HANEN PROGRAMLARI’ nın stratejileri ve etkinlik programları  temel alınarak uygulanır, -Merkezimizde konuşma gecikmesi olan bireylerde uygun enteraktif konuşma terapisi ve programları uygulanmaktadır.

• okul Döneminde  olan çocuklara okuma, yazma ve matematik eğitimi, merkezimizde uygulanan ilkadım AKADEMİK BECERİLER PROGRAMLARI kullanılarak yapılmaktadır.
• Akademik becerilerin yanı sıra 12 yaş üstü ergen ve yetişkinler için, iş ve uğraşı, mesleki beceriler, kamusal alan, kişisel bakım, boş zaman becerilerini içeren ERGEN ve YETİŞKİNLER PROGRAMI uygulanır. Bu programların yanı sıra, çocukların yaş, yetenek ve ilgi alanları dikkate alınarak;
• Spor (bocce, masa tenisi, atletizm) çalışmaları,
• Sanat (, resim, müzik, vb.) etkinlikleri,
• El becerisi (takı, vitray, dokuma, dikiş vb.) çalışmaları,
• Kültürel geziler (sinema, tiyatro, konser, vb.),
• Eğitimsel amaçlı gezileri (alışveriş, trafik kurallarını öğrenme, ulaşım araçlarını kullanma, vb.) içeren sosyal-kültürel programlar uygulanmaktadır. 

Fizik Tedavi birimimizde de en son uygulanan programlar doğrultusunda tam donanımlı bir şekilde hizmet verilmektedir.